Halmstads Pantlånekassa AB
Vi är den lite mindre och mer personliga pantbanken

 Gitarrer är det vanligaste instrumentet som vi belånar men vi tar även emot andra instrument som 

fiol, saxofon, trumpet och keyboards

Post
Samtal
Karta