Halmstads Pantlånekassa AB
Vi är den lite mindre och mer personliga pantbanken

Tyvärr kan vi inte riktigt ta emot allt. Vapen, dykutrustning, golfklubbor och kläder är exempel på det. Är du osäker så ring oss och fråga.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Vi är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP***. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.

Post
Samtal
Karta